Sika® Unitherm® Steel S-60

Rozpuszczalnikowa, szybkoschnąca powłoka ogniochronna do zabezpieczeń konstrukcji stalowych w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sika® Unitherm® Steel S-60 jest szybkoschnącą, cienkowarstwową powłoką do ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Sika® Unitherm® Steel S-60 pod wpływem działania ognia tworzy warstwę izolującą podnosząc odporność ogniową elementów stalowych jak np. słupy, dźwigary, ramy.

  • Szybkoschnąca powłoka pęczniejąca
  • Możliwość zabezpieczania konstrukcji stalowych narażonych na działanie czynników atmosferycznych, klasyfikacja Typ X (t.j. warunki zewnętrzne)
  • Doskonałe właściwości antykorozyjne wg PN-EN ISO 12944, klasa C3 (system powłokowy)
  • LZO < 310 g/l
  • Zachowuje wygląd konstrukcji stalowej
  • Nadaje się zarówno do filigranowych elementów jak i złożonych konstrukcji
  • Nie zwiększa obciążenia statycznego
  • Łatwa aplikacja
  • Możliwość indywidualnego dobrania koloru konstrukcji, dzięki powłoce nawierzchniowej (kolory RAL, inne na dostępne na zamówienie)