Sika® Unitherm® Platinum

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa pęczniejąca powłoka ogniochronna na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej, do zabezpieczeń konstrukcji stalowych w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sika® Unitherm® Platinum jest bezrozpuszczalnikową, zawierająca 100% części stałych, dwuskładnikową, pęczniejącą powłoką ogniochronną na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej do zabezpieczania konstrukcji stalowych wewnątrz i na zewnątrz, która zapewnia wysoką trwałość w połączeniu z ochroną antykorozyjną (wg PN-EN ISO 12944, klasa C5) oraz ogniochronnością (do R90). Łatwa do aplikacji przy użyciu standardowych urządzeń do natrysku, szybkoschnąca, tworzy bardzo mocną i odporną na uszkodzenia powierzchnię, nadającą się do transportu już następnego dnia. Bezrozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL-RL 04).

 • Bezrozpuszczalnikowa, 100% części stałych
 • Bez zapachu oraz ryzyka zapłonu
 • Nie zawiera halogenów
 • Łatwa aplikacja przy użyciu agregatu do natrysku
 • Grubość suchej warstwy do 4 mm w jednym cyklu roboczym
 • Nie wymaga gruntowania, możliwość układania bezpośrednio na stal oczyszczoną metodą strumieniowo-ścierną
 • Szybkoschnąca - dalsza obróbka i transport następnego dnia
 • Bardzo mocna – minimalne uszkodzenia w transporcie oraz koszty napraw
 • Wysoka odporność na uderzenia i uszkodzenia podczas eksploatacji
 • Nadaje się zarówno do małych sekcji jak i do całych konstrukcji
 • Estetyczny wygląd
 • Trwała powłoka
 • Przewidywany cykl życia > 25 lat
 • Klasyfikacja typ X (np. działanie warunków zewnętrznych), nie są wymagane warstwa gruntująca i powłoka nawierzchniowa
 • Doskonałe właściwości antykorozyjne wg PN-EN ISO 12944‐5, klasa C5 (system powłokowy)
 • Spełnia wymagania jakościowe DGNB (poziom 4)