2019
Warszawa

Powstanie Kompleksu Muzeów ma być pierwszym, najważniejszym krokiem otwierającym Cytadelę Warszawską dla mieszkańców dzielnicy i miasta. Koncentracja nowych siedzib instytucji kulturalno edukacyjnych ma zmienić znaczenie wzgórza Żoliborskiego, będzie to miejsce dedykowane polskiej historii. Oprócz kompleksu budynków będzie można korzystać z walorów krajobrazowych i ekspozycji plenerowych. Jednym z obiektów ekspozycyjnych będzie budynek południowy MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO. Obiekt składa z ośmiu bloków funkcjonalnych, spiętych dachem tworząc razem spójną kompozycję. Trzy największe bloki przeznaczone są na ekspozycję stałą prezentującą chronologicznie historię Oręża Polskiego. Czwarty ma być w przyszłości przeznaczony na kolekcję broni orientalnej. Kolejny, przeznaczony jest na ekspozycje czasowe, wystawy okolicznościowe oraz eksponaty z innych muzeów. Dla potrzeb użytkowników zaprojektowano również blok z salą audiowizualną, którą można będzie wykorzystywać niezależnie od ekspozycji. Całość dopełniają bloki usługowo-biurowy
i techniczno-magazynowy. Przestrzenie pomiędzy blokami posłużą komunikacji pomiędzy salami
i pozwolą odwiedzającym na podziwianie parku Cytadeli.

Wymagania projektowe

Stal nie jest palna, jednak gdy jest narażona na działanie bardzo wysokiej temperatury i staje się niestabilna. Powstaje wtedy ryzyko utracenia nośności konstrukcji. Powłoki ogniochronne zwiększają odporność ogniową stalowych elementów konstrukcyjnych. Systemy aktywnej ochrony przeciwpożarowej, takie jak tryskacze, mogą gasić pożary, bierna ochrona przeciwpożarowa jak np. powłoki ogniochronne jest projektowana w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożaru i utrzymania go w określonych strefach pożarowych aby zminimalizować uszkodzenia, a co najważniejsze, aby umożliwić ludziom w innych strefach bezpieczną ewakuację.
Budynki użyteczności publicznej gromadzące licznych odwiedzających muszą być zabezpieczone przed ogniem i spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej. W budynku muzeum zabezpieczenia ogniochronnego wymagało 10 tys. m2 konstrukcji stalowej, około 500 ton stali. Klasa odporności ogniowej R30.

Rozwiązania Sika

Aby opóźnić osiągnięcie przez stal temperatury krytycznej jako zabezpieczenie konstrukcji stalowej
w muzeum zastosowano Sika® Unitherm® Platinum, bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, pęczniejącą powłokę ogniochronną na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej do zabezpieczenia konstrukcji stalowych wewnątrz i na zewnątrz, która zapewnia trwałość na 25 lat w połączeniu z ochroną antykorozyjną (wg PN-EN ISO 12944, klasa C5) oraz ogniochronnością (do R120).

Sika® Unitherm® Platinum to szybkoschnąca farba, która tworzy bardzo mocną i odporną na uszkodzenia powłokę, nadającą się do dalszej obróbki i transportu już
następnego dnia nie zaburzając harmonogramu prac.

Zastosowane materiały:

Uczestnicy projektu

Właściciel:
Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie

Inwestor:
Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie

Projekt:
WXCA Sp. z o.o. (PB i PW)

Generalny wykonawca:
Konsorcjum: IDS-BUD S.A. - Lider, MAR-BUD SP. z o.o. SP. K - Partner

Wykonawca konstrukcji stalowej:
Omis S.A.

Sika Poland:
Jacek Jabłoński