Systemy powlokowe Sika pozwalają na ogniochronne zabezpieczanie konstrukcji zgodnie
z międzynarodowymi i lokalnymi normami i wymaganiami pożarowymi. Zabezpieczenia ogniochronne wykonane systemem Sika Unitherm są powszechnie stosowane w zakładach przemysłowych, budynkach i innych konstrukcjach budowlanych na całym świecie.

Steel structure with corrosion protection coating at stadium in Poznan, Poland
Ochrona stali przed ogniem

Przepisy ochrony przeciwpożarowej wymagają aby każdy, wymagający tego element konstrukcyjny był właściwie zabezpieczony przed przedwczesną utratą nośności pod wpływem ognia. Elementy stalowe muszą więc być całkowicie zabezpieczone powłoką ogniochronną. Dzięki powłokom ogniochronnym Sika® Unitherm® stal dużo wolniej traci swoje właściwości nośne, co zapewnia czas na pełną ewakuację budynku.

Jak to działa?
Ekonomiczna powłoka ogniochronna systemu Sika® Unitherm® na stali, pod wpływem ognia i / lub promieniowania cieplnego ulega spęcznieniu tworząc nawet kilkucentymetrową warstwę ochronnej piany. Powstała piana tworzy barierę opóźniającą osiągnięcie temperatury krytycznej w zabezpieczanej konstrukcji.

Drewno odporne na ogień

Naturalne, piękne drewno jest materiałem budowlanym o wielu zastosowaniach, jednak ze względu na swoje łatwopalne właściwości wymaga niezwykle starannego zabezpieczenia. Odpowiednio zastosowany system Sika® Pyroplast® Wood może zatrzymać lub opóźnić rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni elementów drewnianych, znacznie opóźniając utratę właściwości nośnych przez konstrukcję. Ponadto cienka, transparentna powłoka ogniochronna nie narusza naturalnego piękna drewna.

Jak to działa?
Pod wpływem temperatury powłoka ogniochronna systemu Sika® Pyroplast® Wood puchnie do grubości około jednego centymetra, co stanowi skuteczną izolacje termiczną, a jednocześnie powstrzymuje rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni drewna