SikaCor® Zinc ZS

Etylokrzemianowa powłoka gruntująca zawierająca pył cynkowy

SikaCor® Zinc ZS jest jednoskładnikową etylokrzemianową powłoką gruntującą z dużą zawartością pyłu cynkowego. Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL‐RL 04).

  • Szybkie utwardzanie i możliwość układania w stosy
  • Odporność na ścieranie i temperaturę
  • Odporność na działanie wody i warunków atmosferycznych