SikaCor® VEL

Przewodzący ładunki elektryczne laminat na bazie żywicy winyloestrowej

SikaCor® VEL jest systemem zabezpieczenia powierzchni złożonym z dwuskładnikowej żywicy winyloestrowej wzmocnionej matą szklaną i neutralnego wypełniacza proszkowego:

  • SikaCor® VEL warstwa gruntująca
  • SikaCor® VEL laminat
  • SikaCor® VEL warstwa nawierzchniowa

  • Wysoka odporność chemiczna na kwasy, zasady, rozpuszczalniki oraz związki utleniające i łatwopalne
  • Materiał przenoszący zarysowania podłoża
  • Możliwość wykonania warstwy przewodzącej
  • Możliwość ruchu pojazdów po powłoce
  • Bardzo szybkie utwardzanie