Sika® Permacor®-2108 HS Rapid

Szybkowiążąca powłoka epoksydowa nanoszona natryskiem na gorąco

Sika® Permacor®-2108 HS Rapid jest szybkowiążącą dwuskładnikową powłoką epoksydową o 100% zawartości części stałych. Nanoszona jest specjalistycznym sprzętem do materiałów dwuskładnikowych stosowanych na gorąco. Powłoka po utwardzeniu ma dużą wytrzymałość oraz odporność na ścieranie i udar. Bezrozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL-RL 04).

  • Doskonała odporność na wodę, ścieki i wycieki chemikaliów, łatwopalnych i niepalnych cieczy
  • Odporność na przerastanie korzeni oraz na degradację mikrobiologiczną
  • Odporność na biogazy i gazy naturalne – w efekcie brak zmiękczenia powłoki po zainstalowaniu zbiorników pod ziemią
  • Bardzo dobra przyczepność do stali
  • Ekonomiczna, stosowana w jednej powłoce