2018
Lelystad, Holandia

Firma wodna Vitens N.V. niedawno dokonała gruntownej przebudowy zbiornika wodnego Aquaterp,
co zapewniło mieszkańcom Lelystad zaopatrzenie w czystą wodę pitną. Budowla posiada betonowe sterylne zbiorniki wodne, w których przechowywana jest woda pitna. Zbiorniki te mają na celu wyrównanie różnic zużycia wody pitnej.

Wymagania projektowe

Zbiornik na wodę, który został zbudowany w latach 70. XX wieku, był przeznaczony do całkowitej renowacji. Odnowienie zbiornika zostało zatwierdzone w trakcie procedury przetargowej przez firmę GMB Services B.V. Zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna część podziemia wymagała wykonania szeregu prac budowlanych. Pomieszczenie magazynowe również zostało przystosowane do spełnienia obecnie panujących wymogów. Czyste zbiorniki wodne są ogólnie określane jako obiekty objęte szczególną ostrożnością ze względu na zagrażające zanieczyszczenie oraz wymogi sterylności jakie muszą spełniać. Odpowiednie przepisy zapewniają, aby praca w takim pomieszczeniu odbywała się w sposób bezpieczny
i higieniczny. Dlatego też firma GMB zastosowała rygorystyczną procedurę sanitarną, którą osoby pracjące podczas renowacji zbiornika musiały przestrzegać. Cały sprzęt roboczy został dokładnie zdezynfekowany zanim dotarł do miejsca użycia. Po zakończeniu prac zbiornik ponownie dokładnie zdezynfekowano, a jakość wody została sprawdzona przed ponownym wyjściem z obiegu. Oprócz przepisów dotyczących higieny i jakości, firma Vitens postawiła wysokie wymagania firmom, z którymi współpracuje. Ważną częścią przedsięwzięcia był aspekt zrównoważonego rozwoju. Zarówno Sika jak
i GMB przywiązują szczególną wagę na ślad emisji CO2, który stanowi ważną część działalności gospodarczej.

Rozwiązania Sika

Podłogi wewnątrz zbiornika były wyposażone w starą powłokę epoksydową, która nadal nadawała się
do dalszej eksploatacji. Po pierwsze, betonowe ściany były czyszczone za pomocą dysz wodnych, kiedy luźny beton został usunięty. Warstwę wypełniacza nałożono na betonowe ściany w celu zakrycia niedoskonałości i porów. Po krótkim okresie suszenia zaaplikowano drugą, a następnie końcową warstwę w jaskrawym niebieskim kolorze. Ta powłoka epoksydowa, która jest szczególnie przystosowana
do zastosowań w instalacjach wody pitnej - jest wolna od alkoholu benzylowego. Powłokę nanosi się
w dwóch warstwach za pomocą aplikacji natryskowej, która pomaga przyspieszyć proces konserwacji.

Zastosowane materiały:

Sika® MonoTop®-723 N
SikaCor®-146 DW 

Uczestnicy projektu

Właściciel:
Vitens N.V.

Wykonawca:
GMB Services B.V.

Dostawca powłok ochronnych:
Sika Deutschland GmbH

Dystrybutor powłok:
Sika Nederlands B.V.