SikaCor® SW-501

Grubowarstwowa, odporna mechanicznie, epoksydowa powłoka ochronna do zabezpieczania konstrukcji stalowych w budownictwie hydrotechnicznym

Dwuskładnikowa, ekonomiczna powłoka bazująca na żywicy epoksydowej, odporna na ścieranie. Bezrozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL‐RL 04).

  • Możliwość nanoszenia w jednej warstwie o grubości od 200 do 1000 μm (standardowa grubość warstwy: 500 μm)
  • Materiał twardo – elastyczny po utwardzeniu, odporny na ścieranie i uderzenia
  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Nie zawiera kompozytów smołowych
  • Możliwość stosowania razem z systemami ochrony katodowej
  • Dopuszczenie Norsok