SikaCor® Elastomastic TF

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa powłoka epoksydowo-poliuretanowa

SikaCor® Elastomastic TF to bezrozpuszczalnikowy, grubowarstwowy, dwuskładnikowy materiał żywiczny na bazie hybrydy epoksydowo-poliuretanowej do wykonywania twardoelastycznych powłok o wysokiej odporności mechanicznej na podłożach betonowych i stalowych. Bezrozpuszczalnikowy wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL-RL 04).

  • Wysoka odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność korozyjna
  • Odporność mechaniczna, twardo-elastyczna, odporność na zarysowanie, przebicie i uderzenia
  • Elastyczność (przenoszenie zarysowań do 0,3 mm w temperaturze -20°C)
  • Wodoszczelność
  • Doskonała przyczepność do betonu i stali