SikaCor® Elastomastic TFN

Dwuskładnikowa powłoka epoksydowo-poliuretanowa

SikaCor® Elastomastic TFN to grubowarstwowy, dwuskładnikowy materiał żywiczny na bazie epoksydowopoliuretanowej do wykonywania twardoelastycznych powłok o wysokiej odporności mechanicznej na podłożach betonowych i stalowych.

  • Bardzo dobra odporność korozyjna
  • Odporność mechaniczna, twardo-elastyczna, odporność na uderzenia
  • Doskonała przyczepność do betonu i stali
  • Elastyczność (przenoszenie zarysowań do 0,3 mm w temperaturze -20°C)
  • Wodoszczelność
  • Doskonała przyczepność do betonu i stali