SikaCor® EG Phosphat Plus

Epoksydowa powłoka gruntująca zawierająca fosforan cynku

SikaCor® EG Phosphat Plus jest dwuskładnikową, zawierającą fosforan cynku powłoką gruntującą na bazie żywicy epoksydowej. Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL-RL 04).

  • Bardzo dobre właściwości antykorozyjne
  • Doskonała odporność chemiczna i mechaniczna
  • Możliwość stosowania na placu budowy i w wytwórni
  • Grubość powłoki w jednej warstwie do 120 μm