SikaCor®-1360

Rozpuszczalnikowa, jednoskładnikowa powłoka do tymczasowej ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych

SikaCor®-1360 jest szybkowiążącą, jednoskładnikową, rozpuszczalnikową powłoką na bazie żywicy akrylowej.

  • Szybkie schnięcie
  • Doskonała tymczasowa ochrona antykorozyjna
  • Łatwa, jednowarstwowa aplikacja, grubości warstwy 60 - 100 μm
  • W wysokiej temperaturze powłoka ulega powolnemu rozkładowi z nieznacznym wydzielaniem gazów w obojętne pozostałości