SikaCor® EG-120

Poliuretanowa powłoka nawierzchniowa o niskiej zawartości rozpuszczalników - bezpośrednia aplikacja na stal, stal ocynkowaną i aluminium

SikaCor® EG-120 to dwuskładnikowa powłoka nawierzchniowa o doskonałej odporności na procesy starzenia i kredowanie. Dzięki dodaniu 1% wagowo przyspieszacza SikaCor® PUR Accelerator uzyskuje się przyspieszenie schnięcia i pełnego utwardzania powłoki.
Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL‐RL 04).

  • Wysoka zawartość części stałych i niska zawartość rozpuszczalnika
  • Możliwość nakładania powłok do 120 μm grubości suchej warstwy w jednym cyklu
  • Doskonała przyczepność do stali, stali ocynkowanej i aluminium jako system jednowarstwowy
  • Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych