Sika® Permacor®-138 A

Bezrozpuszczalnikowa, przewodząca powłoka epoksydowa o 100% zawartości części stałych

Sika® Permacor®-138 A jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową powłoką epoksydową do zabezpieczania stali. Powłoka charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną, odpornością na ścieranie, zarysowanie i uderzenia. Bezrozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL‐RL 04).

  • Wysoka odporność chemiczna na ciecze palne i niepalne oraz inne substancje chemiczne
  • Dopuszczona do stosowania w kontakcie z biopaliwami zawierającymi paliwa węglowodorowe
  • Przewodnictwo elektryczne
  • Wysoki opór dyfuzyjny
  • Bardzo dobra przyczepność do stali