SikaCor® PUR-1

Jednoskładnikowa, utwardzająca się pod wpływem wilgoci, poliuretanowa powłoka międzywarstwowa

SikaCor® PUR-1 to jednoskładnikowa, utwardzająca się pod wpływem wilgoci powłoka na bazie poliuretanu, zawierająca płatki tlenku żelaza (MIO) stosowana np. jako powłoka międzywarstwowa lub transportowa. SikaCor® PUR-1 może być pokrywana dwuskładnikowymi, poliuretanowymi powłokami nawierzchniowymi Cor® EG-4 lub SikaCor® EG-5. Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL-RL 04).

  • Szybkowiążąca
  • Możliwość szybkiego narażenia na działanie wody
  • Twarda, wytrzymała
  • Możliwość stosowania nawet w trudnych warunkach, np.: w niskich temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza
  • Bardzo dobra ochrona antykorozyjna