SikaCor® EG-1 VHS

Powłoka gruntująca i międzywarstwowa na bazie żywicy epoksydowej z płatkami miki żelaza, o dużej zawartości części stałych

SikaCor® EG-1 VHS jest dwuskładnikową powłoką gruntującą i międzywarstwową na bazie żywicy epoksydowej zawierającą płatki miki żelaza. Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL‐RL 04).

  • Doskonała przyczepność do stali ocynkowanej ogniowo, stali nierdzewnej i aluminium
  • Grubość warstwy od 80 do 200 μm w jednym cyklu roboczym
  • Zawartość LZO poniżej 250 g/l
  • Szybkie utwardzanie w niskich temperaturach
  • Bardzo krótkie czasy przemalowywania