SikaCor® EG-1 Rapid

Szybkowiążąca, epoksydowa powłoka międzywarstwowa o wysokiej zawartości części stałych

SikaCor® EG-1 Rapid jest dwuskładnikową, szybkowiążącą powłoką międzywarstwową na bazie żywicy epoksydowej, zawierającą płatki miki żelaza. Niskorozpuszczalnikowa wg wytycznych niemieckiego związku producentów farb (VdL‐RL 04).

  • Aplikacja także przy niskich temperaturach do -10°C
  • Doskonała przyczepność do stali ocynkowanej ogniowo i natryskowo, stali nierdzewnej i aluminium
  • Grubość warstwy do 120 μm w jednym cyklu roboczym
  • Bardzo dobre właściwości antykorozyjne
  • Twardoelastyczna i sztywna, ale nie krucha
  • W dużym stopniu niewrażliwa na uderzenia i zarysowania