2013
Toruń

Most drogowy im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalny w Polsce, oficjalnie oddana do użytku w dniu 9 grudnia 2013. Nowy most
przez Wisłę po wschodniej części Torunia znacząco wpływa na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, co przekłada się nie tylko na zwiększenie komfortu jazdy kierowców, ale także
na podniesienie turystycznej i ekonomicznej atrakcyjności miasta i rejonu kujawsko-pomorskiego. Most w Toruniu to również ogromna inwestycja, na której zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań
i technologii. Dzięki nowoczesnej, podwieszanej konstrukcji obiekt w niewielkim stopniu ingeruje
w środowisko naturalne, a pojedyncza, centralna podpora mostu nie zakłóca pierwotnego biegu Wisły
i zachowuje żeglowność rzeki. Ponadto łukowy kształt przęsła nawiązuje do istniejących mostów
w Toruniu, dzięki czemu obiekt doskonale komponuje się z otaczającą architekturą.

Wymagania projektowe

Konstrukcja mostu wymagała zabezpieczenia przed korozją, gwarantującego skuteczną ochronę stali
na wiele lat. Powierzchnie stalowe, na których należało zastosować system antykorozyjny, obejmowały łuki obiektu o powierzchni wewnętrznej ok. 35 tysięcy m2 oraz zewnątrznej, wynoszącej ok. 12 tysięcy m2. Ponadto zabezpieczenia antykorozyjnego wymagała zewnętrzna część mostu o łącznej powierzchni
ok. 60 tysięcy m2. Zgodnie z wymaganiami projektu zaproponowane technologie antykorozyjne na stal miały gwarantować 25-letnią trwałość.

Rozwiązania Sika

Przy realizacji Mostu Wschodniego w Toruniu do zabezpieczenia antykorozycjnego konstrukcji stalowych wybrano sprawdzone i trwałe technologie Sika. Do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni stalowych przed korozją użyto powłoki epoksydowej doszczelniającej w kolorze białym, powłoki epoksydowej
z miką żelaza w kolorze DB 702 i DB 703 oraz powłoki poliuretanowej w kolorze szarymi niebieskim.
Do zabezpieczenia wewnętrznych powierzchni stalowych przed korozją użyto powłoki epoksydowej
z dodatkiem pyłu cynkowego w kolorze zingrau oraz powłoki epoksydowej z miką żelaza w kolorze
DB 702 i DB 703. O wyborze technologii Sika zadecydowały min.:
• trwałość i skuteczność zabezpieczeń potwierdzona licznymi realizacjami w kraju i zagranicą,
• potwierdzone aplikacje powłoki epoksydowej wysokocynkowej w więcej niż jednej warstwie,
• dostępność produktów,
• gwarantowane wsparcie techniczne inwestycji.

Zastosowane materiały:

SikaCor® EG Sealer  

Uczestnicy projektu

Generalny wykonawca:
Strabag Sp. zo.o. ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków - Lider Konsorcjumi oraz Strabag AGAG (Spittal) Ortenburgerstrasse 27, A-9800 Austria - Partner Konsorcjum

Inwestor:
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, działający w imieniu Gminy Miasta Torunia