2015
Bydgoszcz

ESTAKADA TRAMWAJOWA NAD STACJĄ KOLEJOWĄ PKP BYDGOSZCZ WSCHÓD jest najciekawszym
z punktu widzenia inżynierskiego fragmentem nowej trasy tramwajowej do dzielnicy Fordon
w Bydgoszczy. Zlokalizowana nad peronami nowego przystanku PKP Bydgoszcz Wschód jest węzłem przesiadkowym dla pasażerów korzystających z łączonych środków lokomocji. Estakada o długości prawie pół kilometra, w obszarze peronów tramwajowych i przejść na stację PKP jest zadaszona szklaną wiatą, dzięki której obok komfortowych warunków dla podróżnych możliwe było uzyskanie ciekawego efektu architektonicznego.

Wymagania projektowe

Zabezpieczenie antykorozyjne 22 000 m2 konstrukcji estakady tramwajowej z zastosowaniem systemu metalizacyjno-malarskiego posiadającego Rekomendacje IBDiM o trwałości użytkowej powyżej 15 lat. Dodatkowym wymaganiem była możliwość nakładania powłok w okresie zimowym w niskich temperaturach.

Rozwiązania Sika

Dotychczasowe doświadczenia stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych Sika, potwierdzona trwałość powłok malarskich oraz szybkość aplikacji wynikająca z krótkich czasów schnięcia materiałów malarskich zadecydowały o zastosowaniu systemu  składającego się z dwuskładnikowych materiałów powłokowych na bazie kopolimerów epoksydowych i poliuretanowych oraz wypełniaczy metalicznych. Jako powłokę doszczelniającą warstwę metalizacyjną zastosowano epoksydową powłokę  o grubości 20 μm, następnie jako międzywarstwę naniesiono epoksydową powłokę zawierająca metaliczny wypełniacz płatkowy o grubości 120 μm oraz powłokę nawierzchniową o grubości 60 μm. Warstwy metalizacyjna, doszczelniająca i międzywarstwa zabezpieczenia antykorozyjnego nakładane były w wytwórni konstrukcji stalowych, a na placu budowy wykonano warstwę nawierzchniową. Dodatkowo na chodnikach obiektu zastosowano chemoutwardzalny, bezsmołowy
i bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy materiał hybrydowy, będący mieszanką żywic epoksydowej
i poliuretanowej i tworzący warstwę izolacyjno-nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej
i mechanicznej.  

Zastosowane materiały:

SikaCor® EG Sealer
Icosit® KC-340

Uczestnicy projektu

Właściciel:
Miasto Bydgoszcz

Inwestor:
Tramwaj Fordon Sp. z o. o.


Generalny Wykonawca:
„Gotowski” Budownictwo
Komunikacyjne i Przemysłowe

Sika Poland:
Krzysztof Maciejewski